មេទ័ពឥណ្ឌាព្រមានវាយបណ្ដេញកងទ័ពចិនចេញពីតំបន់Ladakh បើចរចារលើកក្រោយគ្មានដំណោះស្រាយ

ការចរចារអំពីជំលោះព្រំដែនឥណ្ឌាចិនបានប្រព្រឹត្តទៅ៥លើកមកហើយចាប់តាំងពីប្រទេសមហាយក្សធំពីរនៅអាស៊ីនេះផ្ទុះជំលោះប្រដាប់អាវុធដំបូងនៅសប្ដាហ៍ទីមួយនៃខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០។មេទ...

Previous Post Next Post