សហភាពអឺរ៉ុប២៧ប្រទេសប្រកាសគាំទ្រក្រិចប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់តួកគី

ខណៈកំពុង ស្វែងរកអន្ដរាគមន៍ជាដំណោះស្រាយ​សន្ដិវិធីដោយសង្ឃឹម​ថាអាច​នឹងបញ្ជៀសសង្គ្រាមព្រំដែនទឹកនឹងតួកគីផង ស្រាប់​តែមហា​អំណាចធំៗ​រួមមាន​បារាំង អាមេរិក អង់គ្លេស រួមនឹងសហភាព​ដ៏​ខ្លាំង​គឺសហភាពអឺរ៉ុប បានប្រកាស​ជំហររួមគ្នាគាំទ្រក្រិចហើយ​សន្យានឹងដាក់​សម្ពាធអោយតួកគីឯកោកាន់តែខ្លាំង។

Previous Post Next Post