រុស្ស៊ីនឹងជាវីរបុរស៖២០ប្រទេសដំបូងស្នើយកវ៉ាក់សាំងកូវីដ តែអ្នកវិទ្យាសាស្រ្ដលោកខាងលិចរិះគន់

រុស្ស៊ីបាននឹងកំពុងអភិវឌ្ឍកម្មវិធីជំនួយសុខាភិបាលជូនប្រទេសក្រីក្រដែលកំពុងត្រូវការវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងកូវីដ១៩សង្គ្រោះប្រទេសរបស់ពួកគេជាបន្ទាន់។
ទស្សនាវិដេអូទាំងអស់គ្នា!

Previous Post Next Post