គ្រប់គ្នាគួរដឹង៖ ផ្សិតមួយនេះពុល តែអាចអោយនារីៗឈានដល់ចំណុចកំពូល

ធម្មតាផ្សិតភាគច្រើនគឺយើងអាចយកវាមកធ្វើម្ហូបបាន តែចំពោះផ្សិតមួយប្រភេទនេះ វិញកុំអោយសោះ វាអាចបង្ករគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកបាន ។

មានរឿងមួយដែលគួរអោយអស់សំណើចហើយនិងគ្រប់គ្នាគួរដឹងនោះគឺវាមានប្រយោជន៏គឺអាច
ជួយអោយនារីៗអាចឈានដល់ចំណុចកំពូលក្នុងអំឡុងពេលរួមភេទក្រោយពេលបានហិតក្លិនរបស់ផ្សិតមួយនេះ។

 យោងទៅតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិទ្យសាស្ត្រពីររូបគឺលោក  John C Holliday ហើយនិងលោក Noah Mosul បានធ្វើការពិសោធន៏ទៅលើស្ត្រីចំនួន 16 នាក់។ លទ្ធផលបានបង្ហាញថាស្ត្រីចំនួន 6 នាក់បានឈានចូលដល់កម្រិតកំពូល ហើយចំណែកឯ 10 នាក់ផ្សេងទៀតចំណង់ផ្លូវភេទមានការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្រាន់តែហិតភ្លាម មានអារម្មណ៏ចង់រួមភេទភ្លែត៕


ប្រភព ៖ khmerwonder.net

Previous Post Next Post