សារៈមន្ទីរស្វែងយល់អំពីការរួមភេទក្នុងសម័យបុរាណនៅក្នុងប្រទេសចិន(មានវីដេអូ)


 ចិន៖ សារមន្ទីរក្នុងខេត្ត Hu Bei នៃប្រទេសចិន បានកំពុងទាក់ទាញភ្ញៀវជាច្រើនមកទស្សនា ដើម្បីស្វែងយល់អំពីការរួមភេទក្នុងសម័យបុរាណ ។ ក្នុងសារមន្ទីរមានដាក់តាំងនូវរូបចម្លាក់ ផ្ទាំងគំនូរ និងសៀវភៅកំណត់ត្រាផ្សេងៗ ដែលសុទ្ធសឹងតែរៀបរាប់អំពីការបច្ចេកទេស និងអត្ថប្រយោជន៍នៃការរួមភេទ។គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា គោលបំណងនៃការបង្កើតសារមន្ទីរនេះឡើងគោលដៅមិនបានផ្តោតទៅលើការរកប្រាក់ចំណេញនោះទេ គោលដៅសំខាន់​គឺ ដាក់បង្ហាញឲ្យភ្ញៀវជាតិ និងអន្តរជាតិ ទទួលបាននូវទស្សនៈគំនិតថ្មីមួយ ក្នុងរបបគំហើញនៃសម័យបុរាណ ។


ប្រភព ៖ read25
Previous Post Next Post